608622013

©2018 by Maja Pisarek Psycholog. Proudly created with Wix.com

TERAPIA DZIECI

Zapraszam rodziców z dziećmi z diagnozą:
- Spektrum autyzmu,
- Zespół Aspergera,
- niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim;
- zagrożenie niedostosowaniem społecznym;
- problemy związane z percepcją, koncentracją, uwagą, pamięcią, myśleniem.
A także:
- problemami wychowawczymi, 
- skłonnościami do samookaleczeń,
- depresją.